Camí d’aprenentatge de les GUI d’aplicacions Java i JavaFX

This tutorial needs a review. You can open a JIRA issue, or edit it in GitHub following these contribution guidelines.

Què són les GUI d’aplicacions Java i Java FX?

Una aplicació gràfica Java utilitza el conjunt de components GUI estàndards de Java, Swing, i es desplega a l’escriptori. Com en altres aplicacions Java, les aplicacions gràfiques (GUI) Java poden desplegar-se a Microsoft Windows, Linux, Mac OS, OpenSolaris i qualsevol altre sistema operatiu que contingui l’entorn d’execució de Java (JRE).

El constructor GUI en l’IDE NetBeans us permet crear aplicacions GUI Java de forma visual.

JavaFX és una plataforma de client rica per a construcció d’aplicacions i de continguts en dispositius encreuats. La plataforma JavaFX inclou un llenguatge declaratiu sincer anomenat JavaFX Script que fa realment senzilla la definició d’interfícies d’usuari eloqüents. Hi ha un conjunt de complements a l’IDE NetBeans IDE, gràfics, biblioteques de suport medis i sons, i entorns d’execució que permeten la construcció de RIAs (rich internet applications) amb una aparença i aspecte consistents, a través de dispositius amb diversos factors de formulari i capacitats.

Getting Started

Tutorials and Articles

Screencasts

Community-Contributed Docs

Other Resources