Camí d’aprenentatge PHP

This tutorial needs a review. You can open a JIRA issue, or edit it in GitHub following these contribution guidelines.

Desenvolupant aplicacions PHP en l’IDE NetBeans

A sota hi han alguns recursos que utilitzen l’IDE NetBeans per a desenvolupar aplicacions PHP. El suport de l’IDE NetBeans per al desenvolupament PHP està evolucionant de forma ràpida. Vegeu el Blog de NetBeans per a PHP per a l’última informació.

Getting Started

Tutorials and Articles

Screencasts

Community-Contributed Docs

Other Resources