Camí d’aprenentatge plataforma NetBeans

This tutorial needs a review. You can open a JIRA issue, or edit it in GitHub following these contribution guidelines.

Què és la plataforma NetBeans?

La plataforma NetBeans és un ampli framework basat en Swing, amb el qual podeu basar les vostres grans aplicacions d’escriptori. L’IDE per si mateix està basat en la plataforma NetBeans. La plataforma conté APIs que simplifiquen en maneig de finestres, accions, fitxers, i d’altres coses típiques en aplicacions.

Cada una de les diferents característiques de l’aplicació de la plataforma NetBeans, poden proporcionar-se amb un mòdul NetBeans diferent, el qual es pot comparar a una extensió. Un mòdul NetBeans és un grup de classes Java que proporcionen una aplicació amb característiques específiques.

També podeu crear mòduls per al mateix NetBeans. Per exemple, podeu escriure els vostres mòduls que proporcionin tecnologies en estat d’art als usuaris de l’IDE NetBeans. Alternativament, podeu crear un mòdul que proporcioni característiques addicionals a l’editor.

Com començar

Guies d’aprenentatge i Articles

Trets Fonamentals de la plataforma NetBeans

Aplicacions d’exemple

Documents aportats per la comunitat

Altres recursos