Camí d’aprenentatge de serveis web

This tutorial needs a review. You can open a JIRA issue, or edit it in GitHub following these contribution guidelines.

Què són els serveis web?

Els serveis web són components d’aplicació distribuïts que estan disponibles des de l’exterior. Podeu utilitzar-los per a integrar aplicacions d’ordinador que estiguin escrites en llenguatges diferents i executar-les en diferents plataformes. Els serveis web són independents del llenguatges i plataforma, ja que els distribuïdors han estat d’acord en estàndards comuns de serveis web.

Les aplicacions de serveis web estan desplegades en servidors d’aplicacions Java, com GlassFish / Sun Java System Application Server.

Aquesta pàgina proporciona enllaços a diversos documents de NetBeans i a recursos que poden ajudar-vos a aprendre com desenvolupar aplicacions EJB i serveis web amb l’IDE NetBeans.

Getting Started

Tutorials and Articles

Community-Contributed Docs

Screencasts

Other Resources